ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการและพนักงานราชการ
สำนักงานเกษตรอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

E-Mail : prachak@doae.go.th โทร. 042 - 335023